EDMA

Co to jest EDMA i czym się zajmuje?

 
 • EDMA to European Diagnostic Manufacturers Association – Europejskie Stowarzyszenie Producentów Diagnostyki
 • Reprezentuje europejski przemysł diagnostyki in vitro (IVD) oraz handlowe przedsiębiorstwa i organizacje reprezentujące ten przemysł w Europie
 • Powstała w 1979 r., ma stałą siedzibę w BRUKSELI
 • Członkami organizacji jest 14 korporacji przemysłowe (CAM – Corporate Association Members) i 21 narodowych stowarzyszeń (NAM – National Association Members). Ponad 300 firm jest aktywnym członkiem EDMA
 • EDMA działa i współpracuje z innymi europejskimi i pozaeuropejskimi organizacjami reprezentującymi przemysł urządzeń medycznych, farmaceutyczny, biotechnologiczny
 • Izba Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej jako członek NAM reprezentuje polskie firmy od roku 2001
 • na terenie objętym działaniem EDMA mieszka ponad 450 mln ludzi

Misja EDMA

 • Reprezentowanie przemysłu IVD w Europie
 • Podniesienie znaczenia i lepszego wykorzystania IVD
 • Wspieranie właściwych rozwiązań systemowych i prawnych
 • Oddziaływanie na rzecz tworzenia ekonomicznych rozwiązań w ochronie zdrowia

Strategia EDMA

 • Działanie na rzecz utrzymywania wzrostu rynku dla produktów i usług IVD
 • Wspieranie działań otwartych rynków w Europie i na świecie
 • Wspieranie rozwoju właściwych regulacji systemowych
 • Poprawa ekonomicznych warunków działania dla rynku IVD
 • Wspieranie systemowych i efektywnych rozwiązań w ochronie zdrowia
 • Zachęcanie do rozwoju medycyny opartej o EBM ,EBMP (Evidence Based Medicine – Medycyna oparta o dowody naukowe, Evidence Based Medical Practice – Medycyna oparta o praktykę medyczną)
 • Wspieranie trendów zintegrowanego zarządzania leczeniem chorób
 • Promowanie idei indywidualnej troski o zdrowie
 • Umacnianie etycznych standardów

www.edma-ivd.be

Medycyna laboratoryjna w Polsce – efektywność kosztowa
(pełna wersja raportu):
Chcę uzyskać pełną wersję raportu
Aby uzyskać pełną wersję raportu „Medycyna laboratoryjna w Polsce – efektywność kosztowa” prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, na podstawie której otrzymają Państwo dedykowany link dostępu do raportu.Proszę podać adres e-mail do wysłania specjalnego linka: