Kontakt

Biuro Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej
ul. Wiejska 7 lok. 15
00-480 Warszawa

nr tel/fax: 22 627 10 28

e-mail: diagkompas@ipddl.pl

NIP: 952-18-83-107

REGON: 017480314
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS nr KRS: 0000055169