Czym jest?

Z j. angielskiego compliance – jest to zbiór zewnętrznych i wewnętrznych norm oraz standardów, zapewniających przejrzystość współpracy, pomiędzy podmiotami, oparty na obowiązujących przepisach prawa.

Zadaniem tych standardów nie jest zastąpienie panującego prawa lub powszechnie obowiązujących i uznanych norm, ale ich właściwa interpretacja oraz wskazanie dobrych i bezpiecznych praktyk współpracy w kontaktach dostawca – odbiorca.

Kontaktom tym musi towarzyszyć oczekiwana zawodowo i społecznie transparentność oraz skuteczne unikanie konfliktów interesów. W przypadku sektora diagnostyki laboratoryjnej konieczność ta wynika nie tylko z obowiązujących przepisów, ale również z zasad uczciwej konkurencji oraz etyki zawodu diagnosty laboratoryjnego i kodeksu etyki dostawców.

Kodeks Etyki IPDDL opisuje rzeczywistość w relacjach: działalność gospodarcza ↔ ochrona zdrowia (sektor diagnostyki laboratoryjnej), przedstawiając rekomendowane rozwiązania.

Medycyna laboratoryjna w Polsce – efektywność kosztowa
(pełna wersja raportu):
Chcę uzyskać pełną wersję raportu
Aby uzyskać pełną wersję raportu „Medycyna laboratoryjna w Polsce – efektywność kosztowa” prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, na podstawie której otrzymają Państwo dedykowany link dostępu do raportu.Proszę podać adres e-mail do wysłania specjalnego linka: