Zasady przejrzystej współpracy

Kodeks Etyki IPDDL opisuje rzeczywistość w relacjach: działalność gospodarcza↔ ochrona zdrowia (sektor diagnostyki laboratoryjnej), przedstawiając rekomendowane rozwiązania. Rozwiązania prawne, które stanowią podstawę Kodeksu oparte zostały na czterech zasadach prowadzących do RAJU:

Rozdzielność

Adekwatność

Jawność

Udokumentowanie

1. Zasada rozdzielności

Zasada rozdzielności określa, że wszelkie wsparcie udzielane przedstawicielom służby zdrowia nie może być nadużywane w celu nieuczciwego wpływu na ich decyzje

2. Zasada adekwatności

Według zasady adekwatności określone umową świadczenie i wynagrodzenie muszą być wzajemnie ekwiwalentne. Wynagrodzenie za usługi wykonane przez przedstawiciela służby zdrowia na rzecz firm oferujących wyroby medyczne powinno być uzależnione od zakresu usługi, nakładu czasu oraz szczególnych kwalifikacji zleceniobiorcy. Wynagrodzenie musi się przy tym mieścić w ramach tego, co zwykle występuje w podobnych umowach.

3. Zasada jawności

Zasada jawności i poinformowania pracodawcy określa, że świadczenia na rzecz przedstawicieli służby zdrowia powinny być ujawnione pracodawcy lub przełożonemu osoby otrzymującej świadczenie. Przedstawiciel służby zdrowia powinien poinformować swego pracodawcę lub przełożonego o fakcie nawiązania współpracy z członkiem IZBY lub osobą trzecią.

4. Zasada udokumentowania

Zgodnie z zasadą udokumentowania w razie nawiązania pomiędzy członkiem IZBY a przedstawicielem służby zdrowia współpracy na zasadzie umowy cywilnoprawnej, współpraca ta powinna być udokumentowana w formie pisemnej (umowa, dowody wykonania zleconych usług).

Prawe działanie prowadzi do RAJU!!!

Medycyna laboratoryjna w Polsce – efektywność kosztowa
(pełna wersja raportu):
Chcę uzyskać pełną wersję raportu
Aby uzyskać pełną wersję raportu „Medycyna laboratoryjna w Polsce – efektywność kosztowa” prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, na podstawie której otrzymają Państwo dedykowany link dostępu do raportu.Proszę podać adres e-mail do wysłania specjalnego linka: