Formularz zgłoszeniowy

Warunki zgłoszenia:

 1. Warunkiem uczestnictwa w „FORUM IVD – Nowe regulacje dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVD)” jest przesłanie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty.
 2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy można przesłać w jednej z poniższych form (do wyboru):
 3. Udział w szkoleniu jest płatny i wynosi:
  • 200 zł + VAT 23%/ 1 osobę – dla firm niezrzeszonych w IPDD
  • 100 zł + VAT 23%/ 1 osobę – dla Członków IPDD
  • Szkolenie jest bezpłatne dla: służby zdrowia, towarzystw naukowych, konsultantów krajowych i wojewódzkich, administracji publicznej, parlamentarzystów i dziennikarzy.
 4. Płatności należy dokonać na rachunek bankowy IPDDL: Bank Handlowy S.A w Warszawie 32 1030 1582 0000 0008 0763 6014
 5. W przypadku konieczności wystawienia faktury proforma prosimy o mailowy kontakt z biurem, pod adresem: biuro@ipddl.com.pl
 6. W celu przyspieszenia procedury rejestracji prosimy o przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu na adres Biura IPDDL: biuro@ipddl.com.pl wraz z podaniem danych płatnika.
 7. Po zaksięgowaniu płatności Biuro IPDDL wystawi fakturę VAT na podane wcześniej dane płatnika
 8. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń
 9. Dojazd uczestnicy opłacają we własnym zakresie.
 10. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.

POLE OBOWIĄZKOWE *

Status

Dane płatnika

Nazwa firmy*:

Ulica nr*:

Kod pocztowy*:

Miejscowość*:

NIP*:

Dane uczestnika

Tytuł zawodowy:

Imię*:

Nazwisko*:

E-mail*:

Telefon*:

Stanowisko:

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Izbę Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej, z siedzibą przy ul. Wiejskiej 7 lok. nr 15, 00-480 Warszawa, w celu organizacji i przeprowadzenia szkolenia „FORUM IVD - Nowe regulacje dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVD)”, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 Wyrażam zgodę*

2) Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, iż administratorem danych jest Izba Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej z siedzibą przy ul. Wiejskiej 7 lok. nr 15, 00-480 Warszawa. Przedmiotowe dane przetwarzane są w celu organizacji i przeprowadzenia szkolenia „FORUM IVD - Nowe regulacje dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVD)”. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu uczestnictwa w warsztacie, a każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.