Jak zostać Członkiem Izby

Aby zostać członkiem IPDDL należy:

1. Zapoznać się ze Statutem Izby,
2. Zapoznać się z Kodeksem Etyki Izby,
3. Wypełnić formularz zgłoszenia

4. Uiścić jednorazową opłatę wpisową, a w kolejnych miesiącach składki członkowskie, które są pochodną wielkości obrotów członka.
5. Wypełniony formularz wraz z dołączonymi:

  • aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego,
  • nr identyfikacji podatkowej NIP
  • regonem
  • oraz dwiema rekomendacjami wystawionymi przez członków IPDDL

należy przesłać na adres biura IPDDL.

Decyzję o przyjęciu w poczet członków Izby podejmuje Zarząd Izby na najbliższym posiedzeniu, o której informuje ubiegającego się o członkostwo na piśmie.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z biurem IPDDL.