Nota prawna

Niniejsza nota prawna stanowi regulację prawną dotyczącą korzystania ze stron internetowych Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej, zwanej dalej IPDDL.

I. Zasady korzystania z serwisu

1. Treści zamieszczone w materiałach zawartych na stronie internetowej IPDDL mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako forma konsultacji, doradztwa, czy rekomendacji.

2. Informacje zamieszczone na stronie internetowej IPDDL w oznaczonych artykułach z prasy specjalistycznej mają charakter informacyjny i nie stanowią konsultacji. IPDDL nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów, o których mowa powyżej.

3. IPDDL zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz poprawek informacji na stronach internetowych w każdym czasie i w jakimkolwiek zakresie bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników. Bez uprzedzenia mogą być zmieniane zasady korzystania z serwisu.


II. Odpowiedzialność

1. Serwis internetowy IPDDL posiada linki do stron osób trzecich. IPDDL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach, a możliwość połączenia z taką stroną nie będącą własnością IPDDL nie oznacza, że IPDDL rekomenduje taką stronę, usługi czy produkty, o których mowa na stronach osób trzecich. Użytkownik decydując się na skorzystanie z tych linków, czyni to na własną odpowiedzialność.

2. Nazwy handlowe, nazwy wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, produktów leczniczych lub inne oznaczenia zamieszczone na stronach internetowych IPDDL stanowią zarejestrowane znaki towarowe i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.


III. Dane osobowe – projekt DiagKompas

1. Wszystkie dane wprowadzone przez potencjalnych uczestników szkoleń DiagKompas będą przechowywane i chronione przez właściciela strony IPDDL w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie zgodnie z przepisami prawa polskiego, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

2. Zgodnie z wyżej powołaną ustawą uczestnik szkolenia ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz usunięcia.

3. Na żądanie uczestnika szkolenia jego dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte z zasobów www.diagkompas.pl.

4. Ujawnienie danych jest całkowicie dobrowolne jednakże niezbędne w celu wzięcia udziału w szkoleniu DiagKompas. Wszystkie udostępnione w formularzu zgłoszeniowym dane są chronione i wykorzystane przez IPDDL na potrzeby realizacji projektu DiagKompas, w celu przeprowadzenia rekrutacji na szkolenie, potwierdzenia uczestnictwa i wystawienia certyfikatu ukończenia szkolenia.

5. Właściciel strony www.diagkompas.pl – IPDDL – jest uprawniony do udostępniania zgromadzonych danych osobowych uczestników szkoleń wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji bądź innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez uczestników szkolenia obowiązujących przepisów prawa.

6. Właściciel strony www.diagkompas.pl – IPDDL – nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych uczestników szkoleń, wbrew prawu, innym osobom lub instytucjom.

7. Właściciel strony www.diagkompas.pl – IPDDL – jest uprawniony do usunięcia danych uczestników szkoleń, którzy podali dane niepełne lub niezgodne z prawdą.

 

IV. Polityka dotycząca ciasteczek

Niniejsza Polityka ciasteczek odnosi się do wszystkich stron należących do IPDDL tj. www.ipddl.pl, www.diagkompas.pl, www.labtestsonline.pl oraz www.medicallab.pl

Używając w/w stron zgadzasz się na używanie plików ciasteczek zgodnie z poniższą Polityką ciasteczek. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas ciasteczek, zmień ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnuj z używania stron należących do IPDDL.

Cel stosowania ciasteczek

IPDDL wykorzystuje ciasteczka na swoich stronach w celu:

  • usprawnienia działania oraz poprawy funkcjonalności stron
  • zbierania statystyk

Pliki ciasteczek nie służą identyfikacji użytkowników ani też ustalaniu ich tożsamości.

Rodzaje stosowanych ciasteczek

  • sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
  • stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
  • wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
  • funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. rozmiar czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
  • statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

Zmiana ustawień dotyczących plików ciasteczek

Użytkownik w dowolnej chwili może zmienić ustawienia plików ciasteczek. Brak zmian w przeglądarce oznacza akceptację korzystania z ciasteczek.

Kompleksowe informacje dotyczące zmiany ustawień ciasteczek dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Chrome
Opera
Itp.

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików ciasteczek mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

W przypadku pytań, komentarzy lub uwag dotyczących strony internetowej, prosimy o kontakt przez e-mail: biuro@ipddl.com.pl lub na adres Izby:

Izba Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej
ul. Wiejska 7 lok 15
00-480 Warszawa