MedTech Europe

Co to jest MedTech Europe i czym się zajmuje?

Stowarzyszenie MedTech Europe zostało oficjalnie zainaugurowane podczas europejskiego forum Medtech, które miało miejsce w Brukseli w dniu 10 października 2012.

Sojusz ten, zawarty przez Eucomed (European Medical Technology Industry Association Eucomed) i EDMA (European Diagnostic Manufacturers Association) w swojej działalności koncentruje się na pracach legislacyjnych w zakresie wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, wieloletniej strategii przemysłu technologii medycznych, ocenie tych technologii oraz bezpieczeństwie pacjenta i ochronie środowiska.

Obszary zainteresowań MedTech Europe

 • Reprezentowanie przemysłu IVD w Europie
 • Podniesienie znaczenia i lepszego wykorzystania IVD
 • Wspieranie właściwych rozwiązań systemowych i prawnych
 • Oddziaływanie na rzecz tworzenia ekonomicznych rozwiązań w ochronie zdrowia

Strategia MedTech Europe

 • Działanie na rzecz utrzymywania wzrostu rynku dla produktów i usług IVD
 • Wspieranie działań otwartych rynków w Europie i na świecie
 • Wspieranie rozwoju właściwych regulacji systemowych
 • Poprawa ekonomicznych warunków działania dla rynku IVD
 • Wspieranie systemowych i efektywnych rozwiązań w ochronie zdrowia
 • Zachęcanie do rozwoju medycyny opartej o EBM ,EBMP (Evidence Based Medicine – Medycyna oparta o dowody naukowe, Evidence Based Medical Practice – Medycyna oparta o praktykę medyczną)
 • Wspieranie trendów zintegrowanego zarządzania leczeniem chorób
 • Promowanie idei indywidualnej troski o zdrowie
 • Umacnianie etycznych standardów