BIOCORP Polska sp. z o.o. – nowy Członek IPDDL

Mamy przyjemność poinformować, że firma BIOCORP Polska sp. z o.o. została przyjęta w poczet członków Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej Związku Pracodawców.

Witamy w Naszym gronie.

BIOCORP Polska sp. z o.o. jest wytwórcą i dystrybutorem diagnostyków i odczynników do diagnostyki laboratoryjnej w zakresie bakteriologii i biologii molekularnej.

Spółka działa na rynku klinicznym, sanitarnym weterynaryjnym oraz przemysłowym od roku 1997. Od rozpoczęcia działalności spółka zajmowała się dystrybucją wyrobów diagnostycznych w Polsce, w roku 2008 spółka rozpoczęła własną działalność produkcyjną. W roku 2012 uruchomiła nowy zakład produkcyjny gotowych pożywek dla mikrobiologii i biologii molekularnej.

Produkty BIOCORP mają zastosowanie w diagnostyce medycznej, w badaniach higieny komunalnej i wody, higienie żywności i przedmiotów użytku, a także wyrobów farmaceutycznych i kosmetycznych. Istotnym zakresem działalności jest współpraca z placówkami naukowo-badawczymi.

Spółka stale współpracuje i zaopatruje kilkaset placówek w Polsce i poza jej granicami, w tym szpitale, laboratoria analityczne, Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne, Inspektoraty Weterynaryjne oraz placówki naukowo-badawcze i zakłady przemysłowe.

Produkowane w ramach systemów zarządzania jakością ISO 9001 oraz ISO 13485 przez BIOCORP Polska sp. z o.o. wyroby do diagnostyki laboratoryjnej „in vitro” wytwarzane są przy wykorzystaniu najnowocześniejszych systemów do przygotowania pożywek oraz linii produkcyjnej sterylnego rozlewu i pakowania produktów. Produkcja odbywa się w nowym innowacyjnym zakładzie produkcyjnym gwarantującym wymagane normy jakościowe i zapewniającym należytą kontrolę jakości w nowych laboratoriach. Wszystkie produkowane wyroby zaopatrzone w deklarację Zgodności CE zarejestrowane są w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych i Preparatów Biobójczych RP.

Obecnie Spółka zatrudnia 19 osób wśród, których znajdują się dwie osoby z tytułem doktora nauk biologicznych, 14 osób posiada tytuły magistrów biologii lub biotechnologii oraz wieloletnie doświadczenie w pracach naukowych i laboratoryjnych. Zarząd i udziałowcy spółki to osoby z wykształceniem podyplomowym będącymi specjalistami w swoich dziedzinach i bogatym doświadczeniem zawodowym.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie firmy: www.biocorp.pl

Liczymy na aktywną współpracę z BIOCORP Polska sp. z o.o. oraz pomoc przy realizacji celów na drodze rozwoju nauki i świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej w Polsce.

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *