MedTech Views – PLATFORMA DIALOGU POŚWIĘCONA TECHNOLOGIOM MEDYCZNYM

Poprawianie jakości zdrowia i życia zaczyna się od słuchania i poszukiwania rozwiązań w drodze otwartego dialogu. Dlatego europejska branża technologii medycznych stworzyła platformę – MedTech Views umożliwiającą szczery i otwarty dialog na temat zagadnień dotyczących nas wszystkich.

Można tam znaleźć poglądy i opinie pracowników ochrony zdrowia, pacjentów, ekspertów w zakresie polityki publicznej, entuzjastów technologii, a także europejskiej branży technologii medycznych.

Kuratorem platformy jest Zespół redakcyjny, będący częścią związku MedTech Europe., który obecnie posiada dwóch członków, tj. EDMA – Europejskie Stowarzyszenie Producentów  Wyrobów do Diagnostyki, reprezentujące sektor diagnostyki in vitro oraz Eucomed, reprezentujące europejski sektor wyrobów medycznych.

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *