Cele i założenia projektu

DiagKompas to wspólna, ogólnopolska inicjatywa Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej (PTDL) oraz Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej (IPDDL), której głównym założeniem jest partnerstwo na rzecz promocji zasad etycznej współpracy w sektorze diagnostyki laboratoryjnej.

 Cele projektu:

  • wyrównanie poziomu wiedzy i stworzenie grupy osób odpowiedzialnych za politykę prawego postępowania w sektorze dostawców wyrobów medycznych do diagnostyki IVD i świadczeniodawców medycyny laboratoryjnej,
  • ochrona przejrzystego wizerunku obu stron
  • poprawa poczucia bezpieczeństwa pacjenta, poprzez podniesie poziomu wiedzy i właściwych zachowań działających na rynku medycyny laboratoryjnej

Realizacji projektu ma towarzyszyć kampania edukacyjna połączona z serią szkoleń z zakresu polityki prawego postępowania skierowanych do:

  • Pracowników ochrony zdrowia (m.in. diagnostów laboratoryjnych, osób regularnie współpracujących z partnerami z sektora publicznego i niepublicznego, członków komisji przetargowych, działów zamówień publicznych itp.)
  • Przedstawicieli rynku wyrobów medycznych do diagnostyki IVD (m.in. przedstawicieli handlowych, osób organizujących spotkania, wydarzenia, konferencje i kongresy, osób realizujących i finansujących projekty badawcze itp.)

Szkolenia będą składały się z dwóch modułów: etyka w biznesie oraz część prawna związana z zamówieniami publicznymi i będą odbywały się w wybranych miastach na terenie całej Polski.

Zakres tematyczny szkołeń:

  • Zasady polityki prawego postępowania
  • Zagrożenia występujące w kontaktach: pracownik świadczeniodawcy – przedstawiciel branży wyrobów medycznych do diagnostyki IVD oraz bezpieczne formy i normy prawne regulujące te kontakty
  • Zasady i zakres odpowiedzialności dostawcy i świadczeniodawcy na gruncie prawa cywilnego, karnego i zamówień publicznych
  • Prawnie dopuszczalne obszary współpracy przedstawicieli przemysłu i świadczeniodawcy
  • Prawnie dopuszczalne prezenty i darowizny, sponsoring

Szczegółowy program szkoleń w zakładce „SZKOLENIA”.

Fundamentem szkoleń jak i całego projektu DiagKompas jest połączenie elementów kodeksów etyki Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych oraz Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej. Ich zapisy wytyczają normy prowadzenia działalności gospodarczej oraz dozwolonej współpracy w relacjach dostawca-odbiorca.

Wiedza, którą uczestnicy nabędą podczas szkolenia, będzie drogowskazem, jak należy postępować na rynku diagnostyki laboratoryjnej kierując się zasadami przejrzystej współpracy i poszanowania najwyższych standardów etycznych.

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *