Nowy Kodeks etyki branży technologii medycznych – obowiązuje od 1 stycznia 2017

Jako członek europejskiej organizacji branży technologii medycznych MedTech Europe pragniemy poinformować o zmianie zasad współpracy branży technologii medycznych z sektorem ochrony zdrowia.

Niniejszym przedstawiamy Państwu najważniejsze kwestie, które zostały ujęte w nowym Kodeksie Etyki branży technologii medycznych. Wprowadzane zmiany będą miały znaczący wpływ na dotychczasowy kształt relacji pomiędzy przedstawicielami branży technologii medycznych, a pracownikami ochrony zdrowia („HCP”) i organizacjami ochrony zdrowia („HCO”), w tym m.in. na organizowanie konferencji medycznych czy niezależną edukację medyczną.

Czemu służy Kodeks?

Kodeks powstał w celu uregulowania interakcji pomiędzy firmami członkowskimi MedTech Europe a HCP i HCO, by zapewnić, że wsparcie oferowane przez przedsiębiorców z branży technologii medycznych oraz ich działalność w relacji z klinicystami, lekarzami, diagnostami laboratoryjnymi, pielęgniarkami, szpitalami, klinikami lub innymi organizacjami ochrony zdrowia, będą stosowne i przejrzyste dla współpracujących stron jak i dla opinii publicznej.

Czego dotyczą główne zmiany? 

  • wprowadzenia obowiązku powiadamiania pracodawcy lub przełożonego HCP o planowanej współpracy w zakresie np. sponsoringu lub usług świadczonych na rzecz firmy;
  • bezpośredniego sponsorowania HCP w wydarzeniach organizowanych przez podmioty trzecie – tego rodzaju wsparcie finansowe będzie stopniowo zastępowane wsparciem w formie grantów edukacyjnych i będzie możliwe jedynie do 31.12.2017; od 1 stycznia 2018 firmy członkowskie będą mogły wspierać finansowo wyłącznie HCO (np. poprzez granty na cele edukacyjne, badawcze, stypendialne) a nie indywidualnie HCP;
  • wprowadzenia obowiązku udokumentowania oraz ujawniania przez firmy członkowskie do publicznej informacji korzyści przekazanych w formie grantów edukacyjnych;
  • wydarzeń organizowanych lub wspieranych przez firmy członkowskie – wszystkie takie wydarzenia będą musiały być zgodne z wyznaczonymi kryteriami dotyczącymi np.: odpowiednich lokalizacji, czy zachowania dozwolonych przejawów gościnności, nieobejmujących osób towarzyszących lub współmałżonków itp.;
  • konferencji międzynarodowych – firmy członkowskie będą mogły wspierać udział HCP tylko w takich konferencjach, które spełniają wymóg zgodności z Systemem Weryfikacji Konferencji (ang. Conference Vetting System – CVS); więcej informacji na temat CVS można uzyskać na stronie: www.ethicalmedtech.eu.

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *