4 Kongres EFLM-UEMS – WYNIKI LOSOWANIA GRANTÓW EDUKACYJNYCH

Niniejszym informujemy, że w dniu 20 maja 2016 roku, w Warszawie, odbyło się publiczne losowanie grantów edukacyjnych dla diagnostów laboratoryjnych zainteresowanych udziałem w 4 Kongresie EFLM-UEMS „Laboratory Medicine at the Clinical Interface”. Losowanie odbyło się w sali głównej podczas III Ogólnopolskiego Forum Kierowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych, połączonego z obchodami 15-lecia ustawy o diagnostyce laboratoryjnej.

W skład komisji losującej weszli przedstawiciele:

1)      Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych –  Bogusław Grabowski (Wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych)

2)      Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej – prof. dr hab. Dariusz Sitkiewicz (Członek Zarządu)

3)      Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej – Józef L. Jakubiec (Dyrektor Generalny)

Osoba losująca: Katarzyna Żołniak (KIDL)

Zgodnie z regulaminem w drodze losowania, ze 123 nadesłanych aplikacji, na podstawie numeru prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego  wyłoniono 51 diagnostów, w tym pierwszych 40 na liście podstawowej i 11 na liście rezerwowej. Kolejność wylosowanych numerów przedstawia poniższa tabela:

Lp.nr PWZDL
14351
211832
312315
413280
511220
610828
710838
811956
913558
1012815
1110003
1214242
1210010
1412557
1510654
1613259
1713313
1810102
1915060
2014932
2110464
229189
239794
2413773
2513797
2613632
2715269
2815301
2911881
3011068
3114141
329841
3312836
342902
3512343
3612610
3713148
3812514
3912456
4014714

11 rezerwowych numerów prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego wylosowano na wypadek gdyby:

1)      po identyfikacji przez KIDL, poszczególnych osób (imię, nazwisko, PESEL) okazało się, że któraś z nich nie spełnia kryteriów kwalifikacji, tj.:

  • rok urodzenia nie wcześniej niż 1981
  • znajomość języka angielskiego
  • bycie diagnostą laboratoryjnym zarejestrowanym w KIDL, posiada prawo wykonywania zawodu.

2)      diagnosta zrezygnował z udziału w Kongresie

Brak zgodności/rezygnacja z udziału powoduje odrzucenie wylosowanej osoby i dobranie nowego kandydata z listy rezerwowej, wyłonionej podczas losowania według wyżej zapisanej kolejności losowania.

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *