DIAGKOMPAS

DiagKompas to wspólna, ogólnopolska inicjatywa Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej (PTDL) oraz Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej (IPDDL), której głównym założeniem jest partnerstwo na rzecz promocji zasad etycznej współpracy w sektorze diagnostyki laboratoryjnej.